Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttamiseksi. Lausuntojen määräaika on 25.10.2019.

Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 25.10.2019 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019 ja käyttämään mieluiten oheista lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja:
Tarkastaja Tatu Siivonen, tatu.siivonen(at)traficom.fi; puh. 029 534 5517
Lakimies Fanny Larsen, fanny.larsen(at)traficom.fi; puh. 029 534 6086.