Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta OPS M1-28 (Vaara-alueet)

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M1-28 Vaara-alueet.

Perustelut määräyksen antamiselle ovat liitteenä olevassa perustelumuistossa. Vaara-alueita koskeviin muutoksiin on voinut lausua jo ennen määräyksen valmistelua (11.10.2019-8.11.2019), kun sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoa esitetyistä ilmatilamuutoksista kokonaisuudessaan.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan AIRAC-päivänä 23.4.2020.

Traficom pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 28.2.2020. Lausunnon voi toimittaa Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Pyydämme merkitsemään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/22499/03.04.00.00/2020.

Lisätietoja   


ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, p.0295345044

lakimies Iida Huhtanen, iida.huhtanen(at)traficom.fi , p. 029 534 6060