Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimukset. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2024.

Määräystä päivitetään vastaamaan liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) tulleita muutoksia sekä poistamalla tarpeettomia kohtia. Määräykseen tarkennettaisiin, millä tavoin lääkärin oikeuksia ei saa olla rajoitettu, jotta henkilö voidaan hyväksyä toimimaan rautatie- tai merimieslääkärinä. Lisäksi tarkennettaisiin, että hyväksyntää hakevan osaaminen osoitetaan suorittamalla Traficomin hyväksymä peruskurssi.

Osaamisen ylläpitämistä ja hyväksynnän uudistamista koskevia kohtia täsmennettäisiin siten, että määräykseen tarkennetaan hyväksynnän voimassaoloaikana edellytettävä kertauskoulutuksen määrä sekä vuosittaiset vähimmäismäärät sopivuuden arvioinneille tai psykologisille henkilöarvioinneille. Traficom voisi harkinnan mukaan uudistaa hyväksynnän, vaikka vähimmäisedellytykset eivät olisi täyttyneet tarkastelujakson aikana.

Määräykseen lisättäisiin kohta, jonka mukaan hyväksynnän haltijan olisi ilmoitettava Traficomille lääkärin tai psykologin oikeuksiensa rajoittamisesta tai muista hyväksyntään vaikuttavista muutoksista.

Lausuntoja pyydetään 20.12.2023 mennessä.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Jari Latvala, sähköposti jari.latvala(at)traficom.fi; puh 029 534 7004
erityisasiantuntija Suvi Pajuaho, sähköposti suvi.pajuaho(at)traficom.fi; puh 029 534 5332
erityisasiantuntija Elo Ruutu, sähköposti elo.ruutu(at)traficom.fi; puh 029 534 5305
lakimies Elina Saukkoriipi, sähköposti elina.saukkoriipi(at)traficom.fi, puh. 029 534 5468