Lausuntopyyntö: Ohjelmatuotannoissa ja tapahtumissa käytettävien taajuuksien tulevaisuuden tarpeet sekä ajoneuvotutkien ja induktiivisten laitteiden käyttö

Euroopan sähköisen viestinnän komiteassa ECC on työstetty useita taajuusasioita. Ohjelmatuotannoissa ja tapahtumissa käytettävien taajuuksien kysynnän odotetaan kasvavan uusien ääni- ja videotuotantotapojen sekä sisältömuotojen myötä. Liikenneturvallisuutta parantavien ajoneuvotutkien käyttöä ohjataan pääasialliselle taajuusalueelle. Induktiivisia laitteita koskevaa suositusta on myös päivitetty.

Raporttiluonnos Draft ECC Report 323: Spectrum use and future spectrum requirements for PMSE

Termillä PMSE 'Programme Making and Special Events' kuvataan ohjelmatuotantojen ja lyhytaikaisten tapahtumien välittämiseen tarkoitettujen radiolaitteiden ja sovellusten käyttöä. Tällaisia tapahtumia ovat tyypillisesti televisioitavat urheilukilpailut ja muut televisiotuotannot sekä musiikki- ja teatteriesitykset. PMSE on jaoteltu vielä erikseen ääni ja videotuotannoille (audio-PMSE: langattomat mikrofonit, korvamonitorit ja video-PMSE: langattomat kamerat, ohjelmansiirtolinkit).

Äänituotannoissa on erityisiä vaatimuksia viiveelle, koska esimerkiksi esiintyvä artisti kuuntelee oman esityksensä aikana korvamonitoreilla omaa ja muiden esiintyjien langattomien mikrofonien välityksellä tapahtuvia esityksiä. Videotuotannoissa puolestaan on erityisiä vaatimuksia kapasiteetin suhteen, varsinkin teräväpiirtotarkkuuksilla (mukaan lukien Ultra High Definition / 4K).

PMSEn taajuuksien saatavuudelle kysynnän odotetaan kasvavan mm. uusien streaming-sisällöntuottajien ja uusien sisältömuotojen vuoksi.

UHF-taajuusalueella PMSElle käytettävissä ollut spektri on vähentynyt vuodesta 2010, kun taajuuksia on siirretty langattomalle laajakaistalle. Toimintakäytäntöjen muutokset ja uuden tekniikan kehitys ovat mahdollistaneet ohjelmantuotantotoiminnan jatkumisen pienemmillä taajuusresursseilla. Olemassa on jo uusia tekniikoita (ml. kaupallisten matkaviestinverkkojen hyödyntäminen), jotka saattavat tarjota korvaavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Alhaisen viiveen ja palvelun hyvin korkeat vaatimukset ovat kuitenkin haasteita tämän kehityksen kannalta.

Raportissa tarkastellaan joitain tärkeimpiä muutoksia ja suuntauksia PMSEn radiotaajuuksien käyttöön ECC:n raportin 204 julkaisemisen jälkeen (helmikuu 2014).

Päätösluonnos Draft revision of ECC Decision (04)10: The frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR)

Päätös ECC Decision (04)10 koskee taajuusalueen 21,65 - 26,65 GHz osoittamista määräajaksi ajoneuvojen lyhyen kantaman tutkasovelluksille. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi liikenneturvallisuutta parantavat törmäyksenestotutkat. Pitkän tähtäimen tavoite Euroopassa on, että nämä sovellukset käyttävät tulevaisuudessa korkeampaa 79 GHz:n taajuusaluetta. Päätös ECC Decision (04)10 on ollut voimassa vuodesta 2004 asti. Sen tarkoituksena on ollut mahdollistaa ajoneuvotutkien käyttöönotto aikaisessa vaiheessa ennen kuin 79 GHz:n teknologiaa on saatavilla. Päätöstä on nyt päivitetty siten, että taajuusalueella 21,65-24,25 GHz uusien laitteiden käyttöönotto ei enää ole sallittua. Taajuusalueella 24,25-26,25 uusia laitteita ei saa ottaa käyttöön enää 1.1.2022 jälkeen. Jo käytössä olevia laitteita voi edelleen käyttää päätöksen mukaisesti. 

Suositusluonnos Draft revision of ERC Recommendation - annex 9: Inductive applications

Eurooppalaisen lyhyen kantaman radiolaitteita koskevan suosituksen ERC/REC 70-03 induktiivisia laitteita koskevaa liitettä on päivitetty. Induktiivisilla laitteilla tiedonsiirto tapahtuu magneettikentän välityksellä lyhyillä etäisyyksillä. Liitteen soveltamisalaa on tarkennettu ja liitteeseen on lisätty uusi suojattava standarditaajuus Ranskan osalta.