Lausuntopyyntö: Radioamatöörimääräystä muutetaan väliaikaisesti

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta, jolla muutetaan väliaikaisesti radioamatöörimääräystä.

Radioamatöörimääräyksen 6 K/2019M 6 §:ää muutetaan väliaikaisesti 100 päivän ajaksi siten, että 15.9.-23.12.2021 välisenä aikana radioamatööriaseman kutsumerkissä saa alussa käyttää kirjaintunnuksen OH sijaista kirjaintunnusta OF. Muutos perustuu siihen, että vuosi 2021 on Suomen Radioamatööriliitto ry:n 100-vuotisjuhlavuosi.

Määräys, jolla radioamatöörimääräystä väliaikaisesti muutetaan