Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Radiovyöhykkeet (OPS M1-17)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista radiovyöhykkeitä (Radio Mandatory Zone, RMZ) koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-17. Määräyksessä määritellään alueet, joilla ilma-aluksessa on oltava radiolaite ja sen käyttö on pakollista. Lausuntoaika päättyy 23. marraskuuta, ja määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 21.4.2022.

Tällä kertaa uudet radiovyöhykkeet on esitetty perustettaviksi Pyhtään ja Sodankylän lentopaikkojen alueelle, sekä määräyshankepäätöksen julkaisemisen jälkeen vielä Kauhavan ja Kiikalan lentopaikoille. Kolmen ensin mainitun osalta pääasiallisena perusteena uusille RMZ-vyöhykkeille on tarve lentopaikalle suunnitteilla olevien mittarilähestymismenetelmien suojaamiseen, ja Kiikalan osalta liikenteen lisääntyminen Malmin lentokentän sulkemisen jälkeen.

Itse määräyksen sisältöön ei ehdoteta muutoksia, mutta sen sanamuotoa on tarkoitus yhtenäistää aiemmin tänä vuonna päivitetyn, transponderivyöhykkeitä koskevan määräyksen OPS M1-31 kanssa. Soveltamisalakohdassa todettaisiin, ettei määräystä OPS M1-17 sovelleta miehittämättömään ilmailuun, sillä sitä varten ovat erilliset UAS-ilmatilavyöhykkeet ja niille asetetut ehdot.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 23.11.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/269903/03.04.00.00/2021.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, puh. 029 534 5044
ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039