Lausuntopyyntö rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta lentoliikenteen suojaamiseksi lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä, sekä lähialueilla (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeillä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut lausuntopyynnön: Rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustaminen lentoliikenteen suojaamiseksi lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä, sekä lähialueilla (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeillä. Pyydämme teitä lähettämään lausuntonne 6.11.2020 mennessä.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947 tulee sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen, jonka jälkeen kansallisen määräyksen OPS M1-32 (KAUKO-OHJATUN ILMAALUKSEN JA LENNOKIN KÄYTTÄMINEN ILMAILUUN) kohdissa 3.1.12, 3.1.13 ja 3.1.14 olevat suojaetäisyydet lähialueella (CTR, Control Zone), lentopaikan
lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ, Flight Information Zone) ja radiovyöhykkeellä (RMZ, Radio Mandatory Zone), sekä valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä lakkaavat olemasta voimassa. 

Nykyiset OPS M1-32 mukaiset suojaetäisyydet tullaan korvaamaan asetuksen (EU) 2019/947 15 artiklan kohdan 1 a) mukaisilla rajoittavilla UAS-ilmatilavyöhykkeillä. UASilmatilavyöhykkeiden rajoitukset koskevat ainoastaan miehittämättömillä ilmaaluksilla harjoitettavaa toimintaa.

Pyydämme teitä lähettämään lausuntonne 6.11.2020 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi sekä vastauskopiona osoitteeseen rpas@traficom.fi.

Mikäli emme ole vastaanottaneet lausuntoanne määräpäivään mennessä, tulkitsemme sen niin, että organisaatiollanne ei ole lausuttavaa kyseiseen asiaan.

Lisätietoja

Asiaa käsittelee Traficomissa ylitarkastaja Esa Stenberg, esa.stenberg@traficom.fi, puh. 029 534 5367.