Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Satelliittilaajakaistapalveluiden SpaceX- ja OneWeb-toiminta kiinteän satelliittiliikenteen taajuusalueilla

Satelliittilaajakaistan myötä maailma verkottuu, kun viestintäverkkoyhteydet voidaan tarjota myös nykyisille internetin katvealueille eli jopa lähes kolmelle miljardille ihmiselle. Radiotaajuuksia käyttävien satelliittien voimakkaan lisääntymisen myötä myös taajuuksien käyttö tiivistyy ja satelliittien sekä maanpäällisten radioliikenteiden häiriötön toiminta tulee turvata. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom huolehtii taajuuksien käytettävyydestä Suomessa.

Traficom vastaa kotimaisten satelliittien taajuuskäytön sopimisesta globaalisti sekä Suomen maanpäällisten radioliikenteiden käytön suojaamisesta. Huolehdimme kansallisesti myös, että taajuuksien käyttäjät noudattavat määriteltyjä käytön ehtoja häiriöttömien palveluiden turvaamiseksi.

Satelliittitoimiala on muuttunut merkittävästi. Tekniikan kehityksen ja innovaatioiden myötä näkyvimpinä trendeinä satelliittitoimialalla on ollut satelliittien koon pieneneminen ja toisaalta satelliittikonstellaatioiden kasvaminen. Useat toimijat suunnittelevat suuria, jopa tuhansien satelliittien megakonstellaatioita. Uusien satelliittijärjestelmien myötä myös yhteensopivuustarkasteluita muiden radioliikenteiden kanssa tarvitaan ja tehdään. Lukuisat, entistä matalammalla maata verkkomaisessa konstellaatiossa kiertävät satelliitit muodostavat osaltaan huolen myös radioastronomialle, jonka toimintojen turvaaminen on yksi olennainen osa tutkimuksia.

Euroopan sähköisen viestinnän komitean ECC (Electronic Communications Committee) Spectrum Engineering (SE) -työryhmässä on tutkittu kahden satelliittilaajakaistatoimijan järjestelmien yhteensopivuutta muiden radiojärjestelmien kanssa ja tulokset on päivitetty tuoreeseen, nyt lausunnolle lähtevään raporttiin.

Raportti käsittelee kiinteän satelliittiliikenteen (fixed satellite service, FSS) taajuusalueilla 14-14,5 GHz ja 10,7-12,75 GHz toimivien ei-geostationääristen (non-geostationary, NGSO) satelliittijärjestelmien, OneWeb ja SpaceX, yhteensopivuutta muiden maanpäällisten radioliikennelajien kanssa. Kyseisten järjestelmien päätelaitteita voidaan käyttää kiinteissä paikoissa, mutta myös maalla, merellä ja ilmassa liikkuvana.

Raporttia päivitetään satelliittijärjestelmien kehittymisen myötä. Tällä kerralla raporttia on päivitetty SpaceX-järjestelmän muutettujen parametrien takia. OneWebiä koskeva selvitys on työn alla ja päivitetään raportin seuraavalla päivityskierroksella.

Satelliittijärjestelmät 

OneWeb-järjestelmän on tarkoitus koostua 650 satelliitista, joista ensimmäiset 10 % on jo laukaistu radalleen, noin 1200 km:n korkeuteen. Järjestelmän kaupallinen käyttöönotto on viivästynyt. Järjestelmä on siirtynyt uusille omistajille vuoden 2020 aikana.

SpaceX (Starlink)-järjestelmän on tarkoitus koostua 4425 satelliitista ja sillä on varaus jopa 12000 satelliittiin. Avaruudessa on ennestään jo 775 satelliittia. Julkinen testikäyttö on tarkoitus aloittaa, kun vastikään lokakuun alussa laukaistut 60 satelliittia saavuttavat ratapaikkansa arviolta ensi vuoden alussa. Raportin kannalta merkittävin muutos on, että aiempi suunniteltu ratakorkeus (1110-1325 km) on muuttunut paljon matalampaan (540-570 km). Tämä vähentää vaikutuksia radioastronomialle ja helpottaa avaruusromun minimoimista käytettyjen satelliittien palaessa ilmakehässä aiemmin sekä toiminnan kannalta mahdollistaa mm. yhteyksien lyhyemmän viiveen.