Lausuntopyyntö satelliittimaa-asemia koskevasta raporttiluonnoksesta

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja raporttiluonnokseen, joka koskee taajuusalueella 3800-4200 MHz toimivien satelliittimaa-asemien vastaanotto-ominaisuuksien parantamista häiriöherkkyyden vähentämiseksi.

Lausunnolla olevassa raporttiluonnoksessa on tutkittu kiinteän satelliittiliikenteen (FSS) maa-asemien selektiivisyyden parantamista niiden häiriöherkkyyden vähentämiseksi viereisen, matkaviestinverkkojen käytössä olevan taajuuskaistan lähetteille.

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECOn sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainitusta raporttiluonnoksesta 22.3.2022 mennessä.