Lausuntopyyntö: Taajuuksia uusiin käyttötarkoituksiin ja radiolähettimiä luvasta vapaaksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja seuraavista määräysluonnoksista: radiotaajuusmääräys 4 sekä määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä.

Edistämme digitalisaatiota ja norminpurkua avaamalla uusia taajuuskaistoja viestintäpalveluiden käyttöön ja vapauttamalla radiolähettimiä luvanvaraisuudesta. Muutoksia voimassa oleviin määräysversioihin ovat muun muassa seuraavat lisäykset:

Taajuusaluetta 2300-2320 MHz suunnitellaan osoitettavaksi yksityisten paikallisten rajattujen käyttäjäryhmien LTE-verkkojen käyttöön (Private-LTE). Yksityisten LTE-verkkojen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi satamat, tehdasalueet tai kaivokset. Langattomien kameroiden käyttö kaistalla jatkuu edelleen.

Taajuusalue 26 GHz on tarkoitus ottaa 5G-käyttöön vuoden 2020 aikana. Tähän varaudutaan osoittamalla kyseinen taajuuskaista 5G:lle radiotaajuusmääräyksellä 4. Samalla näillä taajuuksilla toimivat 5G-verkkojen päätelaitteet vapautetaan luvanvaraisuudesta.   

Uusia taajuusalueita on tarkoitus osoittaa myös älykkäille liikennejärjestelmille (ITS, Intelligent Transport Systems) ja liikenteen telematiikkalaitteille. Näillä sovelluksilla edistetään liikenneturvallisuutta, ja niitä käytetään liikenteen ja kuljetusten ohjauksessa sekä logistiikassa.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna 2020.

Määräysluonnoksista pyydetään lausuntoja viimeistään 17.11.2019 Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta.

Tästä pääset Lausuntopalvelu.fi sivuilla julkaistuun lausuntopyyntöön (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:
Tapio Penkkala, p. 0295 390 434
Mikko Rintala, p. 0295 390 459
Etunimi.sukunimi(at)traficom.fi