Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista transponderivyöhykkeitä koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-31. Määräyksessä ilmoitetaan ne Suomen lentotiedotusalueella sijaitsevat ilmatilan osat, joissa ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi eli toisiotutkavastain ja sen käyttö on pakollista. Lausuntoaika päättyy 22. maaliskuuta, ja määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 22.4.2021.

Fintraffic Lennonvarmistus (ent. ANS Finland) on esittänyt Oulun, Turun ja Vaasan lentoasemien (EFOU, EFTU, EFVA) lähi- ja lähestymisalueiden (CTR ja TMA) lisäämistä määräykseen uusina transponderivyöhykkeinä. Asiasta on voinut lausua jo ilmatilamuutosten lausuntokierroksella 12.10. - 8.11.2020. Tällöin saaduissa lausunnoissa Suomen Ilmailuliitto (SIL) vastusti uusien transponderivyöhykkeiden perustamista. Harrasteilmailun ja lennonvarmistuspalvelun tarjoajan tarpeiden yhteensovittamiseksi Traficom esittää tässä määräysmuutoksessa vaihtoehtoa, jossa transponderivyöhykkeiksi määrättäisiin ao. lentoasemien lähestymisalueet mutta ei vielä lähialueita. Myöhemmin, kun mahdolliset lennonjohdon digitalisaatiohankkeet etenevät, määräystä tarkastellaan uudelleen. Tällöin myös lähialueiden nimeäminen transponderivyöhykkeiksi voi tulla ajankohtaiseksi, ja harrasteilmailijoiden onkin jo nyt syytä valmistautua ilma-alustensa varustamiseen transponderilla.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 22.3.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/417292/03.04.00.00/2020. Aiemmin vahvistettuihin vyöhykkeisiin ei ole esitetty muutoksia, eikä niiden osalta ole tässä vaiheessa mahdollista lausua.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, puh. 029 534 5044
erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6137
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039