Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Lausuntopyyntö: Transponderivyöhykkeet (OPS M1-31) 2024 ARCHIVED 01.12.2023 14:46:12

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista transponderivyöhykkeitä koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-31. Määräyksessä ilmoitetaan ne Suomen lentotiedotusalueella sijaitsevat ilmatilan osat, joissa ilma-aluksessa on oltava painekorkeuden ilmoittava transponderi eli toisiotutkavastain ja sen käyttö on pakollista. Lausuntoaika päättyy 22. marraskuuta, ja määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 18.4.2024.

Fintraffic Lennonvarmistus Oy on esittänyt perustettaviksi uusia transponderivyöhykkeitä seuraavien lentoasemien lähi- ja lähestymisalueille:

•        Ivalon lähestymisalue (EFIV TMA)

•        Ivalon lähialue (EFIV CTR)

•        Kittilän lähialue (EFKT CTR)

•        Kuusamon lähestymisalue (EFKS TMA)

•        Kuusamon lähialue (EFKS CTR)

•        Maarianhaminan lähestymisalue (EFMA TMA)

•        Maarianhaminan lähialue (EFMA CTR)

•        Oulun lähialue (EFOU CTR)

•        Rovaniemen lähestymisalue (EFRO TMA)

•        Turun lähialue (EFTU CTR)

•        Vaasan lähialue (EFVA CTR).

Ehdotetut muutokset on merkitty määräystekstiin värimerkinnöin. Muutosehdotusten perusteena ovat lennonvarmistuksen digitalisaatiohankkeet, U-Space-toiminta ja niiden edellyttämä ilmaliikennekuvan paraneminen. Transponderivaatimuksista on määrätty tiettyjä poikkeuksia ilmailukäsikirjassa (AIP, GEN 1.5): vaatimuksia ei sovelleta moottorittomiin ilma-aluksiin, moottoroituihin liitimiin, apumoottorilla varustettuihin purjelentokoneisiin eikä itselähteviin purjelentokoneisiin, eikä myöskään sellaisiin ilma-aluksiin, joissa ei ole latausjärjestelmää. Lisäksi transponderivaatimus olisi voimassa vain lennonjohdon aukioloaikoina. 

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 22.11.2023 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/551238/03.04.00.00/2023. Aiemmin vahvistettuihin vyöhykkeisiin ei ole esitetty muutoksia, eikä niiden osalta ole tässä vaiheessa tarkoitus lausua.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039