Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2022

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen OPS M1-29, jossa määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä pyydettiin esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi 30.9.2021 mennessä. Uusien vyöhykkeiden on tarkoitus tulla voimaan 21.4.2022.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, oikeudenhoidon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uusia tai muutettavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat esittäneet Yhdysvaltain suurlähetystö (kieltävä vyöhyke); Rajavartiolaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja eduskunta (rajoittavat vyöhykkeet) sekä Ilmatieteen laitos, Suomen Ilmailuliitto ry ja Insta ILS Oy (sallivat vyöhykkeet). Itse määräystekstiin ei ehdoteta muutoksia. Valvomattomien lentopaikkojen rajoittavien UAS-ilmatilavyöhykkeiden osalta lausunnonantajilta pyydetään erityisesti näkemyksiä siitä, tulisiko vyöhykkeille asettaa jokin yläraja (tällä hetkellä rajoittamaton korkeus, UNL).

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2023 (hakuaika syksyllä 2022).

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 30.11.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/440737/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa. Lisätyt tai muuttuneet kohdat näkyvät määräyksen liitteissä värimerkinnöin.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
ylitarkastaja Esa Stenberg, esa.stenberg(at)traficom.fi, puh. 029 534 5367
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039