Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29) 2023

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista ilmailumääräykseen OPS M1-29, joka koskee miehittämättömän ilmailun kieltäviä, rajoittavia ja sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi. Sidosryhmiltä on pyydetty esityksiä uusiksi tai muutettaviksi vyöhykkeiksi keväällä 2022. Uudistetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 20.4.2023 ja lausuntoaika päättyy 23.11.2022.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, kansainvälisten suhteiden hoidon, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Tällä muutoskierroksella uusia tai muutettavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat esittäneet Ison-Britannian ja Ranskan suurlähetystöt (kieltävät vyöhykkeet); Lapin, Länsi-Uudenmaan ja Pohjanmaan poliisilaitokset, Lahti Energia Oy; Nammo Vihtavuori Oy ja Korkeasaaren eläintarhan säätiö (uudet rajoittavat vyöhykkeet); Ilmatieteen laitos, Kokkola Industrial Park ja Vanhan Vaasan sairaala (aiemmin päätöksellä perustettujen rajoittavien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen) sekä Nokia Innovations Oy ja Maanmittauslaitos (aiemmin päätöksellä perustettujen sallivien vyöhykkeiden lisääminen määräykseen). Lisäksi Insta ILS Oy on hakenut aiemmin perustetulla Teiskon UAS-vyöhykkeellä vapautuksien laajentamista siten, että yksi kauko-ohjaaja voisi lennättää useampaa ilma-alusta kerrallaan, jos ilma-aluksen tekniset ominaisuudet sen turvallisesti mahdollistavat. Helsinki-Vantaan lentoasema on esittänyt rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen laajentamista lentoaseman läheisyydessä.

Määräyksen lisäksi Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä milloin tahansa maksullisilla päätöksillä (320 euroa) enintään yhden vuoden ajaksi. Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavaan muutokseen keväällä 2024 (hakuaika keväällä 2023).

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 23.11.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/554113/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa. Lisätyt tai muuttuneet kohdat näkyvät määräyksen liitteissä värimerkinnöin.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039