Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus ja valmistus (AIR M5-10)

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen AIR M5-10, Ultrakevyiden ilma-alusten lentokelpoisuus ja valmistus. Ilmailumääräykseen on tarkoitus tehdä EASA-asetuksen mahdollistamaan ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotukseen tarvittavat muutokset sillä edellytyksellä, että poikkeusmahdollisuus ensiksi otetaan käyttöön tulevalla ilmailulainsäädännön uudistuksella.

Tämän niin sanotun kevytilmailun opt-outin käyttöönoton seurauksena poikkeuksen kattamat ilma-alukset siirtyisivät ultrakevyitä ilma-aluksia koskevan kansallisen sääntelyn piiriin, mikä käytännössä merkitsee ultrakevyiden ilma-alusten painorajan korotusta EASA-asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen I mukaisia painorajoja ylemmäs. Poikkeus voidaan asetuksen mukaan myöntää enintään kaksipaikkaisille lentokoneille ja helikoptereille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on enintään 600 kg (vedessä käytettävillä 650 kg), sekä enintään kaksipaikkaisille purje- ja moottoripurjelentokoneille, joiden MTOM on enintään 600 kg. Yksipaikkaisten ultrakevytlentokoneiden painoraja on kuitenkin tarkoitus määritellä kansallisella tasolla EASA-asetuksen sallimaa alemmas siten, että kansallisen sääntelyn piiriin tulisivat enintään 450 kg painavat maalentokoneet ja 480 kg painavat vesilentokoneet.

Määräyksessä määritellään ultrakevyille ilma-aluksille kaksi eri kategoriaa, joista toinen sisältää EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut, kevyemmän painorajan mukaiset ilma-alukset ja toinen poikkeusmahdollisuuden mukaiset, painavammat ultrat. Näille asetetaan myös erilaiset kuormattavuusvaatimukset. Luokasta toiseen siirtymiseen on tarkoitus vaatia eroavuuskoulutus, josta määrätään ilmailumääräyksessä PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja.

Kevytilmailun poikkeusmahdollisuus sisältyy hallituksen esitykseen HE 41/2020 vp, jonka eduskunta on hyväksynyt 12.6. Samaan lakimuutospakettiin kuuluu kuitenkin myös dronetoimintaan liittyviä muutoksia, jotka edellyttävät EU:n droneasetuksen 2019/947 sovellettavaksi tulemista. Sen soveltamisajankohtaa taas on komission asetuksella (EU) 2020/746 lykätty 31.12.2020 asti. Uudistetun määräyksen AIR M5-10 on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti lakimuutosten kanssa.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 17.8.2020 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/119328/03.04.00.00/2019 ja käyttämään mieluiten oheista kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, puh. 029 534 6094, veli-matti.petramo(at)traficom.fi (paikalla 17.7. asti ja sen jälkeen 3.8.-10.8.)
ylitarkastaja Hannu Martikainen, puh. 029 534 6081, hannu.martikainen(at)traficom.fi (paikalla 10.7. asti ja sen jälkeen 10.8. alkaen)
erityisasiantuntija Jani Hottola, puh. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi (paikalla 3.8. alkaen)
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi (paikalla 10.7. asti ja sen jälkeen 10.8. alkaen)