Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Ultrakevytlentäjän lupakirja (PEL M2-70)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää 12.8. mennessä lausuntoja määräysluonnoksesta PEL M2-70, Ultrakevytlentäjän lupakirja. Muutos liittyy määräyksen OPS M1-20 (Kansallisen ilma-aluksen miehitys) kumoamiseen. Ultralupakirjamääräykseen PEL M2-70 siirrettäisiin ne vaatimukset, jotka koskevat ultran lentämiseen oikeuttavia lupakirjoja. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2022.

Määräykseen on myös selvennetty, että vesilentoa, hinauslentoa, taitolentoa ym. varten lentäjällä on oltava voimassa oleva kelpuutus SEP-koneella tai hänen on hankittava siihen oikeus määräyksen PEL M2-70 mukaisesti. Tätä varten myös määräykseen PEL M2-70 ehdotetaan vaatimusta ultrakevyen lentokoneen taitolento-oikeudesta. Muutokset on merkitty määräysluonnokseen värimerkinnöin.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 12.8.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/79988/03.04.00.00/2022 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 7163 (paikalla 23.6. asti sekä 1.8. alkaen)
ylitarkastaja Jani Kosonen, jani.kosonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6646 (paikalla 27.6. alkaen)
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, puh. 029 534 6094 (paikalla 15.7. asti)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039 (paikalla 8.7. asti)