Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Vaara-alueet (OPS M1-28) vuodelle 2022

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista vaara-alueita koskevaan ilmailumääräykseen OPS M1-28. Kyseessä on vuosittain päivitettävä määräys, jonka liitteessä ilmoitetaan koordinaatteina alueet, joilla ajoittain saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa. Lausuntoaika päättyy 23. marraskuuta, ja määräysmuutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun AIRAC-päivänä 21.4.2022.

Tällä kertaa Fintraffic Lennonvarmistus Oy on esittänyt uusia vaara-alueita Kauhavan lentopaikan (EFKA) ympäristöön sekä purjelentotoimintaa varten perustettujen vaara-alueiden uudelleen tarkastelua Nummelan lentopaikalla (EFNU). Puolustusvoimat on esittänyt yhden vaara-alueen linjan oikaisemista Pohjois-Suomessa sekä viiden uuden vaara-alueen perustamista, joiden tarkoituksena on korvata kaksi nykyistä vaara-aluetta ja siten mahdollistaa vain tarpeellisen kokoisen ilmatilan varaaminen kuhunkin harjoitustilanteeseen. Redstone Aero Oy esittää Kymin purjelentoalueen D134A rajaamista siten, ettei se ulotu Pyhtään Redstonen lentopaikan (EFPR) päälle tai läheisyyteen, perustamalla neljä uutta vaara-aluetta nykyisten kahden tilalle. Lisäksi Sodankylä Airport Technical Service Oy on esittänyt Kyläjärven vaara-alueen jakamista kahdeksi osa-alueeksi.

Itse määräystekstiin ei ehdoteta muutoksia. Vaara-alueisiin esitetyt muutokset on merkitty määräyksen liitteeseen värimerkinnöin.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 23.11.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/259542/03.04.00.00/2021.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, puh. 029 534 5044
ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039