Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Valmiussuunnittelun järjestäminen liikennejärjestelmässä

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta, joka koskee valmiussuunnittelun järjestämistä liikennejärjestelmässä (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019). Tätä uutta määräystä sovellettaisiin ilmailussa, raideliikenteessä ja tieliikenteessä.

Määräyshankkeen taustana ovat liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)(ns. liikennepalvelulaki)  III vaiheessa liikennemuotojen varautumisesta ja valmiussuunnittelun järjestämisestä annetut säännökset sekä säännökset ilmailulaissa (864/2014), raideliikennelaissa (1302/2018) ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa  laissa (572/2018). Liikennepalvelulain III vaiheessa säädettiin uutena varautumisvelvoite osalle maantieliikenteen harjoittajista. Säännöksillä myös yhdenmukaistettiin liikennepalvelulaissa sekä liikennemuotojen substanssilaeissa varautumisesta ja valmiussuunnittelun järjestämisestä annettuja säännöksiä.

Liikenne- ja viestintävirasto järjestää määräysluonnoksesta 17.3.2020 klo 12.-16.00 viraston tiloissa osoitteessa Kumpulantie 9, Helsinki sidosryhmille tarkoitetun yhteisen keskustelutilaisuuden, johon lähetetään kutsu ja ohjelma erikseen.

Määräys on tavoitteena saada voimaan 4.5.2020.

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään perjantaina 27.3.2020. Lausunnon voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse (word-muodossa) osoitteella ja lausuntojen käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla aleksi.roinila(at)traficom.fi, auli.kankkunen(at)traficom.fi ja anne.seppanen(at)traficom.fi taikka kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron  (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019) ja käyttämään lausunnon antamisessa oheista lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Aleksi Roinila, aleksi.roinila(at)traficom.fi; puh. 029 5346 404

Ylitarkastaja Auli Kankkunen, auli.kankkunen(at)traficom.fi; puh 029 5346 074 (ilmailu)

Ylitarkastaja Jouko Pirttimäki, jouko.pirttimaki(at)traficom.fi; puh. 029 5346 834 (raideliikenne)

Erityisasiantuntija Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi; puh. 029 5346 310 (tieliikenteen infra)

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila(at)traficom.fi; puh. 029 5345 584 (tieliikenteen maantiekuljetusyritykset)

Lakimies Anne Seppänen, anne.seppanen(at)traficom.fi; puh. 029 5346 840