Lausuntopyyntö: Valtion miehittämätön ilmailu (OPS M1-35)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M1-35, Valtion miehittämätön ilmailu. Kyseessä on uusi määräys, jossa määritellään erilliset säännöt valtion miehittämätöntä ilmailua varten, kun muu dronetoiminta siirtyy pääosin EU-sääntelyn alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. Lausuntoaika päättyy 20.10.2021.

Tällä hetkellä valtion miehittämätöntä ilmailua koskevat vaatimukset sisältyvät määräykseen OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun (kohta 3.3). Uudessa määräyksessä noudatettaisiin lähtökohtaisesti samoja vaatimuksia siten, että OPS M1-32:ssa valtion ilmailulle sallitut poikkeusmahdollisuudet on kirjoitettu suoraan määräykseen. Kuitenkin kaikesta valtion miehittämättömästä ilmailusta tulisi ilmoituksenvaraista toimintaa, kun taas aiemman määräyksen mukaan ilmoittamisesta oli sovittava Traficomin kanssa erikseen. Lisäksi valtion toimijoille asetettaisiin velvollisuus laatia toimintakäsikirja, ja kauko-ohjaajille määriteltäisiin koulutus- ja pätevyysvaatimukset.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 20.10.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/138098/03.04.00.00/2020 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
ylitarkastaja Esa Stenberg, puh. 029 534 5367, esa.stenberg(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Patrik Söderström, puh. 029 534 6120, patrik.soderstrom(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi