Lausuntopyyntö vuonna 2021 käynnistyvistä julkista tukea hakevista laajakaistahankkeista: Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kuulee teleyrityksiä uuden laajakaistahankkeen julkisen tuen hakumenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden osalta.

Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto käynnistävät julkisen tuen hakumenettelyn vuoden 2021 aikana.

Kuulemisessa selvitetään hankealueilla olemassa olevat viestintäverkot, joista voidaan tarjota valtioneuvoston asetuksessa (203/2021) määriteltyjä nopeita laajakaistayhteyksiä sekä tällaisten viestintäverkkojen rakentamissuunnitelmat. Lisäksi teleyrityksiä pyydetään toimittamaan näkemyksiä vaikutuksista, joita julkisella tuella rakennettavalla edistyksellisellä viestintäverkolla olisi kilpailuun hankealueella. Lausunto pyydetään toimittamaan Traficomille viimeistään 29.6.2021.

Lisätietoja

Laki laajakaistarakentamisen tuesta (Ulkoinen linkki) (1262/2020)

Viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti, p. 0295 390 535, essi.hytti@traficom.fi