Määräyshankepäätös liikenteenohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut liikenteenohjauslaitteita koskevan määräyshankkeen. Määräys valmistellaan yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Määräyksellä pyritään antamaan tarpeelliset määräykset liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi; puh. 029 5346310

Johtava asiantuntija Mikko Räsänen, mikko.rasanen(at)traficom.fi; puh. 029 5345255

Lakimies Emma Thomasén, emma.thomasen(at)traficom.fi; puh. 029 534524