Määräyshankepäätös: Vakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja-alusten liikennöimien merialueiden rajat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut seuraavan määräyshankepäätöksen: Vakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja-alusten liikennöimien merialueiden rajat (TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020)