Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 23.5.2024 antamallaan päätöksellä sulkenut Jomalvikin kanavan vesiliikennelain 100 §:n nojalla siihen liittyvien turvallisuusnäkökohtien johdosta toistaiseksi siihen saakka, kunnes kanava-alue on Väyläviraston toimesta tutkittu ja mahdolliset vesiliikennettä vaarantavat madaltumat on saatu poistettua.

Kanava on tutkittu ja havaitut madaltumat on poistettu. Liikenne- ja viestintävirasto ilmoittaa kanavan olevan jälleen vesiliikenteen käytössä mutta kehottaa veneilijöitä varovaisuuteen ja välttämään kanavan reunoja kanavan luiskien huonon kunnon vuoksi. 

Lisätietoja

johtava asiantuntija Anna Mesimäki
p. 029 534 6163
sähköposti: anna.mesimaki@traficom.fi