Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 13/2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (227/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210227.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (228/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210228.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (229/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210229.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta (230/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210230.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (231/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210231.pdf (Ulkoinen linkki)

Vuoden 2021 lisätalousarvio (255/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210255.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta (260/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210260.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta (261/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210261.pdf (Ulkoinen linkki)

Laki tartuntatautilain 58 d ja 58 g §:n muuttamisesta (262/2021) https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210262.pdf (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/541, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 1305/2014 muuttamisesta tietojen laskennan ja vaihdon yksinkertaistamisen ja parantamisen sekä muutoksenhallintaprosessin päivittämisen osalta [rautatieliikenne] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0541&from=FI (Ulkoinen linkki)

Komission suositus (EU) 2021/554, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2021, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 32 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti annettavien ilmoitusten muodosta, sisällöstä, määräajoista ja yksityiskohtaisuudesta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0554&from=FI (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitat ja muut tekniset ominaisuudet (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020) https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46854 (Ulkoinen linkki)

Kuormakorit ja kuorman varmistaminen (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46875/FI_Final_Kuormakorit_ja_kuorman_varmistaminen_korjaukset.pdf (Ulkoinen linkki)

Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset (TRAFICOM/304841/03.04.03.00/2019) https://www.finlex.fi/data/normit/46876/FI_Final_HCT-maarays_korjaukset.pdf (Ulkoinen linkki)

Televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käyttö (TRAFICOM/ 262844/03.04.05.00/2020) https://www.finlex.fi/data/normit/46874/1_Maarays_70__J__2021__M.pdf (Ulkoinen linkki)