Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 27/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Vuoden 2020 IV lisätalousarvio (511/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien (Ulkoinen linkki)ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (523/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki ilmailulain muuttamisesta (534/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (535/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta (536/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (537/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (538/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki rajavartiolain 38 a §:n muuttamisesta (539/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki poliisilain muuttamisesta (540/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 264 §:n muuttamisesta (541/2020) (Ulkoinen linkki)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta (542/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta (543/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

YHTEISÖN JA SVEITSIN MAALIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:O 1/2020, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2020, päätöksen N:o 2/2019 saattamisesta yhdenmukaiseksi niiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien (EU) 2016/797 ja (EU) 2016/798 kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetettujen määräaikojen kanssa, joita on lykätty covid-19-pandemian takia [2020/896][rautatieliikenne] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/899, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro– Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/910, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 ja (EU) 2019/1583 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansista maista saapuvaan rahtiin ja postiin sovellettavia turvavalvontatoimenpiteitä suorittavien lentoliikenteen harjoittajien, toiminnanharjoittajien ja yksiköiden uudelleennimeämistä sekä tiettyjen kyberturvallisuutta, taustan tarkistusta, räjähdysaineilmaisinstandardeja ja räjähdysainejäämäilmaisimia koskevien sääntelyvaatimusten soveltamisen lykkäämisestä COVID-19-pandemian vuoksi (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/911, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, pienalueen langattomien liityntäpisteiden ominaisuuksien määrittelemisestä eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/912, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN TALOUSALUE/ ETA:n sekakomitean päätökset [EUVL L 210, 2.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma- alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä [EUVL L 211, 3.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1383, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien osalta sekä yleisilmailun ilma-alusten huoltoa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevien vaatimusten helpottamiseksi [EUVL L 211, 3.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/1142, annettu 14 päivänä elokuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirjaluokkien käyttöönotosta, ulkoisilta tavarantoimittajilta peräisin olevien komponenttien hyväksymismenettelyn muuttamisesta ja huoltohenkilöstön koulutusorganisaation oikeuksien muuttamisesta [EUVL L 211, 3.7.2020] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/947, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/948, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/949, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttavan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/950, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri- ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/951, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/952, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro–Välimeri- ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/953, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro– Välimeri-ilmailusopimuksen tekemisestä unionin puolesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/963, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri- lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/954, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2020, Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee ilmoitusta vapaaehtoisesta osallistumisesta kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmään (CORSIA) 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen sekä vaihtoehtoa, joka on valittu lentotoiminnan harjoittajien päästöhyvitysvaatimusten laskemiseen vuosina 2021–2023 (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/969, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2020, tietosuojavastaavaa, rekisteröityjen oikeuksia koskevia rajoituksia ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista koskevista täytäntöönpanosäännöistä sekä komission päätöksen 2008/597/EY kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN MERITURVALLISUUSVIRASTON HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2020, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rekisteröityjen henkilöiden tiettyjen oikeuksien rajoittamista EMSAn toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä [EUVL L 214, 6.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Laivaväen pätevyydet (TRAFICOM/204498/03.04.01.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Viitoitusjärjestelmä ja merenkulun turvalaitteet (TRAFICOM/286172/03.04.01.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (TRAFICOM/286085/03.04.01.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Vesikulkuneuvojen varusteet ja merkkikuviot (TRAFICOM/286143/03.04.01.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-