Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 28/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta (548/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (562/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki ajokorttilain muuttamisesta (563/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/970, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2020, päätöksellä (EU) 2020/430 covid-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi käyttöönotetun ja päätöksillä (EU) 2020/556 ja (EU) 2020/702 jatketun tilapäisen poikkeamisen neuvoston työjärjestyksestä voimassaolon jatkamisesta edelleen (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/980, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2020, luvan antamisesta Saksalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 liitteiden II ja V mukaisista teknisistä vaatimuksista poikkeamiseksi matkustaja-alusten Innogy ja Alsterwasser osalta (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/517, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta [EUVL L 221, 10.7.2020][verkkotunnus] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta [EUVL L 221, 10.7.2020] (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä (TRAFICOM/284497/03.04.05.00/2020) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-