Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 30/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (587/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (588/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (589/2020)  (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä (Ulkoinen linkki)

Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (590/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1070, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, pienalueen langattomien liityntäpisteiden ominaisuuksien määrittelemisestä eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) 2020/1071, annettu 18 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta Sveitsistä tulevien lentojen jättämiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1079, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista annetussa asetuksessa (EU) 2018/956 tarkoitettujen tietojen varmentamisesta ja korjaamisesta (Ulkoinen linkki)

SHIFT2RAIL-YHTEISYRITYKSEN HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS nro 1/2020, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rekisteröityjen henkilöiden tiettyjen oikeuksien rajoittamista S2R-yhteisyrityksen toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä [EUVL L 236, 22.7.2020] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1083, annettu 14 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/517 täydentämisestä vahvistamalla kelpoisuus- ja valintaperusteet ja menettely .eu-aluetunnuksen rekisterin nimeämiseksi (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1788, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntään sovellettavien vaatimusten luettelosta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1322/2014, (EU) 2015/96, (EU) 2015/68 ja (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista, ympäristöominaisuuksista ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista, ajoneuvon jarrutusta koskevista vaatimuksista ja ajoneuvon toimintaturvallisuusvaatimuksista [EUVL L 239, 24.7.2020] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1075, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekemisestä (Ulkoinen linkki)

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus siviili-ilmailun turvallisuudesta [EUVL L 240, 24.7.2020] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1102, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2020, tavanomaisella polttomoottorilla varustettuihin ja tiettyihin hybridisähkökäyttöisiin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin tarkoitetussa tehokkaassa 48 voltin moottorigeneraattorissa ja siihen yhdistetyssä 48/12 voltin tasavirtamuuntimessa käytettävän teknologian hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 ja uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) mukaisesti (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä sopimuksesta (63/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (64/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdystä lisäsopimuksesta (65/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä (Ulkoinen linkki)

Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn lisäsopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (66/2020) (Ulkoinen linkki)