Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 31/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä (Ulkoinen linkki)Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (596/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (597/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (598/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (599/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1118, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista vakuutusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 785/2004 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1110, annettu 23 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1122, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2020, DNV GL AS:n tunnustamisesta sisävesialusten luokituslaitokseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/208, annettu 8 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta [EUVL L 245, 30.7.2020] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1125, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2019/796 täytäntöönpanosta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1127, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2019/797 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2020/1144, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun neuvoston suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1054, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, (Ulkoinen linkki)asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1055, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, (Ulkoinen linkki)asetusten (EY) N:o 1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi maantieliikenteen alan kehitykseen (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1056, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, (Ulkoinen linkki)sähköisistä kuljetustiedoista (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2020/1057, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, (Ulkoinen linkki)direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (69/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (70/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (71/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (72/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (73/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevasta sopimuksesta (74/2020) (Ulkoinen linkki)

Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (75/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä Euro-Välimeri-ilmailusopimuksesta (76/2020) (Ulkoinen linkki)