Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 3/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106 2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Kansainväliset sopimukset/lentoliikenne (L7/2020) (Ulkoinen linkki)

Kansainväliset sopimukset/lentoliikenne (L 8/2020) (Ulkoinen linkki)

Kansainväliset sopimukset/lentoliikenne (L 12/2020) (Ulkoinen linkki)

Kansainväliset sopimukset/lentoliikenne (L 13/2020) (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/22, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 liitteiden I ja III muuttamisesta monivaiheisesti tyyppihyväksyttävien uusien kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 53 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat luokan L3 ajoneuvojen hyväksyntää valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksen osalta [2020/31] (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 74 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat luokan L1 ajoneuvojen hyväksyntää valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksen osalta [2020/32] (Ulkoinen linkki)

YHTEISÖN JA SVEITSIN MAALIIKENNEKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2019, annettu 13 päivänä joulukuuta 2019 siirtymätoimenpiteistä rautatieliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi Sveitsin ja Euroopan unionin välillä [2020/40] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/38, annettu 16 päivänä tammikuuta 2020, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2403 mukaisista tietojen kirjaamista, muotoa ja toimittamista koskevista teknisistä toteuttamisvaatimuksista (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-