Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 37

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (983/2019) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 139/2014, annettu 12 päivänä helmikuuta 2014, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1397, annettu 6 päivänä elokuuta 2019, laivavarusteiden suunnittelu-, valmistus- ja suorituskykyvaatimuksista ja testausnormeista sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/773 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseen yhteistyöpöytäkirjaan NAT-I-9406 tehtävän muutoksen 1 voimaantulosta (Ulkoinen linkki)

Ilmoitus yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevaan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimukseen tehtävän muutoksen 1 voimaantulosta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

OPS M1-28 Vaara-alueet (TRAFICOM/397451/03.04.00.00/2019) (Ulkoinen linkki)

OPS M1-28 liite 1 (TRAFICOM/397451/03.04.00.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset