Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 40

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1603, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2019/1608, annettu 16 päivänä syyskuuta 2019, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen ammattipätevyyden alalla käytettävien mallien hyväksymiseen (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1616, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU tueksi laadituista painelaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

ANS M1-1 Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt (TRAFICOM/180172/03.04.00.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset