Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 44

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019) (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 67/2019) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1035/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajokorttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1036/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1037/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki autoverolain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1038/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1039/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1040/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (1041/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (1042/2019) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

EU:n ja Moldovan tasavallan kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa kokoontuvan assosiaatiokomitean Päätös N:o 1/2019, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteen XXVIII-B (televiestintäpalveluihin sovellettavat säännöt) saattamisesta ajan tasalle [2019/1806] (Ulkoinen linkki)

EU:n ja Moldovan tasavallan kauppaan liittyvien kysymysten kokoonpanossa kokoontuvan assosiaatiokomitean päätös N:o 2/2019, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen liitteen XXVIII-D (Kansainväliseen meriliikenteeseen sovellettavat säännöt) saattamisesta ajan tasalle 2019/1807 (Ulkoinen linkki)

Komission suositus (EU) 2019/1658, annettu 25 päivänä syyskuuta 2019, energiatehokkuusdirektiivin mukaisten energiansäästövelvoitteiden saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä (Ulkoinen linkki)

Euroopan Parlamentin Ja Neuvoston Asetus (EU) 2019/1795, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, asetusten (EU) 2019/501 ja (EU) 2019/502 muuttamisesta niiden soveltamisaikojen osalta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1839, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1152 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen uusien kevyiden hyötyajoneuvojen luokkien WLTP-pohjaisten hiilidioksidipäästöarvojen määrittämisestä ja ilmoittamisesta sekä korrelaatiovälineen syöttötietojen muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1840, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen uusien henkilöautojen luokkien WLTP-pohjaisten hiilidioksidipäästöarvojen ilmoittamisesta sekä korrelaatiovälineen syöttötietojen muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1842, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantotason muutoksista johtuvia päästöoikeuksien maksutta tapahtuvan jaon mukautuksia koskevista lisäjärjestelyistä (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-