Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 45

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntö nro 29 – Ajoneuvojen hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta [2019/1850] (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1859, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1242 10 artiklan soveltamista koskevista säännöistä tiettyjen tietojen keräämisen osalta [raskaat hyötyajoneuvot] (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1861, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/587 muuttamisesta sen selventämiseksi, kuuluvatko tiettyihin vain sisäisesti ladattaviin luokan M 1 hybridisähköajoneuvoihin (NOVC-HEV) asennetut ajoneuvon ulkopuoliset LED-valaisimet kyseisen täytäntöönpanopäätöksen soveltamisalaan (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1868, annettu 28 päivänä elokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021–2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla (Ulkoinen linkki)
 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta (TRAFICOM/22492/03.04.03.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritykset (TRAFICOM/44896/03.04.01.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Määräys 65 D/2019 M kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-