Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 46

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki postilain muuttamisesta (1060/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdystä sopimuksesta (1062/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdystä sopimuksesta (1063/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (1064/2019) (Ulkoinen linkki)

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (1065/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta (1067/2019) (Ulkoinen linkki)

 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Komission Asetus (EU) 2019/1892, annettu 31 päivänä lokakuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjä pidennetyillä ohjaamoilla varustettuja moottoriajoneuvoja ja moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita ja varusteita koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/1909, annettu 12 päivänä marraskuuta 2019, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta annetun päätöksen (YUTP) 2018/340 muuttamisesta ja saattamisesta ajan tasalle [pysyvä rakenteellinen yhteistyö/yhteiset turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatiot] (Ulkoinen linkki)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/776, annettu 16 päivänä toukokuuta 2019, komission asetusten (EU) N:o 321/2013, N:o 1299/2014, (EU) N:o 1301/2014, (EU) N:o 1302/2014 ja (EU) N:o 1303/2014 ja komission asetuksen (EU) 2016/919 ja komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/665/EU muuttamisesta niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 kanssa ja komission delegoidussa päätöksessä (EU) 2017/1474 mainittujen erityistavoitteiden täytäntöönpanemiseksi [rautatieliikenne/kiskon kallistuskulma] (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1896, annettu 13 päivänä marraskuuta 2019, (Ulkoinen linkki)eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta [Frontex] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1911, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asiaankuuluvissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ehdotuksiin muutoksiksi E-sääntöihin nro 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 ja 150, ehdotukseen muutoksiksi maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön (GTR) nro 2, ehdotukseen muutoksiksi keskinäiseen päätöslauselmaan MR.1, ehdotuksiin muutoksiksi konsolidoituihin päätöslauselmiin R.E.3 ja R.E.5 sekä ehdotuksiin luviksi laatia muutos GTR-sääntöön nro 6 ja laatia uusi GTR-sääntö sähköajoneuvon tehon määrittämisestä (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/1912, annettu 11 päivänä marraskuuta 2019, Eurocontrolin laajennetussa komissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta periaatteisiin, joita sovelletaan kustannusperustan laatimiseen lentoreittimaksuille ja yksikkömaksujen laskemiseen sekä lentoreittimaksujärjestelmän soveltamisedellytyksiin ja maksuehtoihin (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1916, annettu 15 päivänä marraskuuta 2019, takaosaan asennettavien aerodynaamisten laitteiden käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta Neuvoston direktiivin 96/53/EY nojalla [tieliikenteen ajoneuvot] (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-