Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 47

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä (HE 89/2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 91/2019 vp)(ns. korjauspaketti) (Ulkoinen linkki)

 

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta (1072/2019) (Ulkoinen linkki)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökauppakaudelle 2021–2030 maksutta jaettaviin päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta (1079/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta (1080/2019)[avoin data] (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (1089/2019) (Ulkoinen linkki)

 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1923, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/424 tueksi laadituista köysiratalaitteistojen yhdenmukaistetuista standardeista (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/1930, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/570 muuttamisesta rescEU-valmiuksien osalta (Ulkoinen linkki)

Komission Asetus (EU) 2019/1939, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päästönrajoituksen lisästrategioista (AES), ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta, moottorin kylmäkäynnistysvaiheiden aikaisten päästöjen mittaamisesta ja kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) käytöstä hiukkasmäärän mittaamiseksi raskaiden hyötyajoneuvojen osalta (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (81/2019) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta (82/2019) (Ulkoinen linkki)