Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 49

Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (1108/2019) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 18 §:n muuttamisesta (1117/2019) (Ulkoinen linkki)

 

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleiskokouksen 31. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta hengenpelastuslaitteiden heijastinmateriaalien käyttöä ja asentamista koskevaan päätöslauselmaan A.658(16) tehtävien muutosten hyväksymiseen ja Harmonized System of Survey and Certification ‐järjestelmän (HSSC) katsastusohjeita koskevan päätöslauselman hyväksymiseen (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2019/2012, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 14 artiklan mukaisista vapautuksista (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2036, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 17 (Security) muutokseen 17 (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2010 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2020, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetusten (EY) N:o 244/2009, (EY) N:o 245/2009 ja (EU) N:o 1194/2012 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2021, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, elektronisten näyttöjen ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 642/2009 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2071, annettu 5 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittämisestä (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Määräys teletoiminnan häiriötilanteista 66 A/2019 M (Ulkoinen linkki)

 

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-