Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 5/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 109/2019 vp) (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (50/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus Digi- ja väestötietovirastosta (53/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/123, annettu 27 päivänä tammikuuta 2020, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020 (Ulkoinen linkki)

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

Kuormauslaitureita rautatiejärjestelmässä koskevan määräyksen kumoaminen (TRAFICOM/414921/03.04.02.00/2019) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (8/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta (9/2020) (Ulkoinen linkki)