Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 6/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp)  (Ulkoinen linkki)

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus kansainvälisen tieliikenteen kuljetuslupien myöntämisestä (59/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (65/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/143, annettu 28 päivänä tammikuuta 2020, TIR-carnet'isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen muuttamiseen (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/158, annettu 5 päivänä helmikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/799 muuttamisesta ajoneuvoihin asennettujen punnituslaitteiden osalta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/167, annettu 5 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU tueksi laadituista radiolaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/174, annettu 6 päivänä helmikuuta 2020, tiettyihin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin tarkoitetuissa tehokkaissa 12 voltin vaihtovirtageneraattoreissa käytettävän teknologian hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 126 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat matkustajia siirtyviltä matkatavaroilta suojaavien, muina kuin alkuperäisosina toimitettavien tilanjakojärjestelmien hyväksymistä (2020/176) (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/178, annettu 31 päivänä tammikuuta 2020, kieltoja koskevien tietojen esittämisestä kolmansista maista saapuville matkustajille sekä postipalvelujen ja tiettyjen ammattimaisten toimijoiden asiakkaille siltä osin kuin on kyse kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuonnista unionin alueelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

EUROOPAN UNIONIN KYBERTURVALLISUUSVIRASTON JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamista ENISA:n toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn yhteydessä koskevista sisäisistä säännöistä (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

-