Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikko 8/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Traficom.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (74/2020) (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta (76/2020) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2019/2196, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin annetun päätöksen 2013/755/EU (MMA- assosiaatiopäätös) muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/239, annettu 20 päivänä helmikuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 901/2014 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntämenettelyjen mallien mukauttamiseksi päästöluokkien Euro 5 ja Euro 5+ vaatimuksiin (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 118 – Yhdenmukaiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksia ja/tai niiden kykyä hylkiä poltto- tai voiteluainetta [2020/241] (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 142 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen hyväksyntää niiden renkaiden asennuksen osalta [2020/242] (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (17/2020) (Ulkoinen linkki)

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta (18/2020) (Ulkoinen linkki)