Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 32 ja 33/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset ja sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

Valtioneuvoston asetus (603/2020) siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta (pdf) (Ulkoinen linkki)

Venäjän kanssa tehty sopimus siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta SopS 79/2020 (pdf) (Ulkoinen linkki)

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

Asetusten (EU) N:o 1321/2014 ja (EU) 2015/640 muuttamisesta uusien täydentävien lentokelpoisuusvaatimusten käyttöönoton osalta annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1159 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1956 muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse tiettyihin kodinkoneisiin, lämpösulakkeisiin, yleisantenniverkkojen laitteisiin, kojesuojakatkaisijoihin, valokaaren sammutuslaitteisiin, kaarihitsauslaitteisiin, asennuspistoliittimiin, pienitehoisiin muuntajiin, teholähteisiin ja vastaaviin, sähköajoneuvojen johdollisiin latausjärjestelmiin, johtotietarvikkeisiin, ohjauspiirien laitteisiin, kytkinelementteihin, varavalaisimiin sekä valaisimissa ja purkauslampuissa käytettäviin elektroniikkapiireihin sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1146 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-