Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Säädösseuranta viikot 36 ja 37/2020

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom seuraa liikennettä ja viestintää koskevia uusia säädöksiä.

Eduskunnalle annetut liikenteen ja viestinnän HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset sekä sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut liikennettä ja viestintää koskevat säädökset

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1234, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta asematasovalvontapalvelujen tarjoamisesta vastaavien organisaatioiden ilmoituksia koskevien ehtojen ja menettelyjen osalta (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1235, annettu 26 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta Kreikalle pidentää tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 4 artiklassa täsmennettyjä määräaikoja (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1236, annettu 25 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta Alankomaille pidentää tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 2 ja 3 artiklassa täsmennettyjä määräaikoja (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1237, annettu 25 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle pidentää tiettyjä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 3 ja 11 artiklassa täsmennettyjä määräaikoja (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2020/1240, annettu 21 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta Bulgarialle pidentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/698 3 artiklassa täsmennettyä määräaikaa (Ulkoinen linkki)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1241, annettu 28 päivänä elokuuta 2020, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (Ulkoinen linkki)

E-sääntö nro 44 – Moottoriajoneuvojen lapsimatkustajien turvalaitteiden hyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset (lasten turvajärjestelmät) [2020/1223] (Ulkoinen linkki)

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN DELEGOITU PÄÄTÖS N:o 47/20/KOL, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, luvan myöntämisestä Norjalle poiketa asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä [2020/1248] (Ulkoinen linkki)

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1253, annettu 4 päivänä syyskuuta 2020, päätöksellä (EU) 2020/430 covid-19-pandemian unionissa aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi käyttöönotetun ja päätöksillä (EU) 2020/556, (EU) 2020/702 ja (EU) 2020/970 jatketun tilapäisen poikkeamisen neuvoston työjärjestyksestä voimassaolon jatkamisesta edelleen (Ulkoinen linkki)

Finlexissä julkaistut Traficomin antamat määräykset

-