Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi määräys verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden määräyksen verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2020 M).

Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita. Se myös edistää verkkotoimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä keskitetyn tietopisteen avulla verkkotoimijoiden tietoisuutta muiden verkkotoimijoiden rakentamishankkeista ja fyysisen verkkoinfrastruktuurin sijainnista.

Määräyksen vaatimukset kohdistuvat sektorirajat ylittäen viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkotoimijoihin.

Keskitetylle tietopisteelle toimitettavia tietoja ovat tiedot verkkotoimijasta, verkkojen fyysisestä infrastruktuurista, tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä tiedot rakentamissuunnitelmista.

Määräyksessä määrätään lisäksi toimitettavien tietojen muodosta ja toimittamisesta.

Määräys tulee voimaan 1.6.2020. Fyysistä infrastruktuuria ja aktiivisia verkon osia koskevat velvoitteet tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.10.2022, jolloin tietojen tulee olla toimitettu Sijaintitietopalveluun.

Määräystä on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä M71-työryhmässä että Sijaititietopalvelun asiantuntijatyöryhmässä. 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Ari Karppanen, p. 029 539 0567
Lakimies Kalle Varjola, p. 029 539 0544
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi.

 

Keskitetty tietopiste muodostuu Verkkotietopiste.fi-palvelusta, joka on jo toiminnassa, ja Sijaintitietopalvelusta, jonne tietoja voi suunnitelman mukaan alkaa toimittamaa 1.4.2022 alkaen. Verkkotietopiste.fi palvelee ennen kaikkea yhteisrakentamista ja verkkoinfrastruktuurien yhteiskäyttöä. Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on ennen kaikkea helpottaa ja parantaa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin sijaintitietojen saatavuutta keskitetystä paikasta sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita