Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyynnöstä sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta Robots expert Finland Oy:n esityksestä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vastaanottanut Robots expert Finland Oy:n esityksen sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta Drone Tournament 2022 tapahtumaan 4.6. – 10.6.2022 väliselle ajalle Espoon Otaniemeen.

Pyydämme teitä lähettämään mahdolliset lausuntonne tähän asiaan 16.5.2022 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi. 

Lisätiedot

Ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti@traficom.fi, puh. 029 534 6108.