Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyynnöstä sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamiseksi määräyksellä 21.4.2022 alkaen

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M1-29, UAS-ilmatilavyöhykkeet. Määräyksessä määritellään miehittämättömän ilmailun kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet enintään kolmen vuoden määräajaksi. Ilmailulain 11 b §:n mukaisesti viraston on ilmoitettava sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta yleistiedoksiannolla suunnitellun UAS-ilmatilavyöhykkeen alla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä niille, joiden kiinteistö rajoittuu kyseiseen ilmatilavyöhykkeen alla sijaitsevaan kiinteistöön. Määräysluonnoksen lausuntoaika päättyy 30.11.2021.

Sallivien UAS-ilmatilavyöhykkeiden osalta tarkemmat toiminnan kuvaukset ovat määräysluonnoksen liitteessä 3. Uusia sallivia UAS-ilmatilavyöhykkeitä ovat esittäneet Ilmatieteen laitos Jokioisille, Juupajoen Hyytiälään, Kuopion Vehmasmäkeen, Muonioon ja Sodankylään; Suomen Ilmailuliitto ry Kemiin ja Ähtäriin sekä Insta ILS Oy Tampereen Teiskolle ja Sarankulmaan.

Tiedoksianto on julkaistu 3.11.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisesta.

Pyydämme teitä lähettämään lausuntonne 30.11.2021 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi  sekä vastauskopiona osoitteeseen ilmatila@traficom.fi . Mikäli emme ole vastaanottaneet lausuntoanne määräpäivään mennessä, tulkitsemme sen niin, että teillä tai organisaatiollanne ei ole lausuttavaa kyseiseen asiaan.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti@traficom.fi, p. 029 534 6108.