Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyynnöstä tilapäisen vaara-alueen EFD693 – KEMIJÄRVI, ja sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen UAS RATUFC Kemijärvi perustamisesta

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on vastaanottanut Robonics Ltd Oy:n esityksen tilapäisen vaara-alueen sekä saman muotoisena sallivan UASilmatilavyöhykkeen perustamisesta Kemijärvelle 21.6. - 14.8.2021.

Tarkempi toiminnan kuvaus on tämän lausuntopyynnön liitteenä.

 

Pyydämme teitä lähettämään lausuntonne 13.5.2021 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi sekä vastauskopiona osoitteeseen ilmatila@traficom.fi. Mikäli emme ole vastaanottaneet lausuntoanne määräpäivään mennessä, tulkitsemme sen niin, että organisaatiollanne ei ole lausuttavaa kyseiseen asiaan.

Lisätiedot:

ylitarkastaja Esa Stenberg, esa.stenberg@traficom.fi, puh. 029 534 5367