Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyynnöstä tilapäisen vaara-alueen EFD709 - HÄMEENKYRÖ, rajoittavan UAS-ilmatilavyöhykkeen ja sallivan UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta Destian valtatie 3:n tietyömaalle Hämeenkyröön 1.9.2021-20.4.2022

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vastaanottanut Destia Oy:n esityksen tilapäisten UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamiseksi, joiden lisäksi ilmariskin pienentämiseksi perustetaan myös tilapäinen vaara-alue saman muotoisena kuin UAS-ilmatilavyöhykkeet.

Pyydämme teitä lähettämään lausuntonne tähän yleistiedoksiantoon 11.8.2021 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi sekä vastauskopiona osoitteeseen ilmatila@traficom.fi . Mikäli emme ole vastaanottaneet lausuntoanne määräpäivään mennessä, tulkitsemme sen niin, että lausuttavaa ei ole kyseiseen asiaan.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti@traficom.fi <mailto:mika.saalasti@traficom.fi > , puh. 029 534 6108.