Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta valvontapäätöksestä (Balt Line Services Oy)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 28.5.2020 antamallaan päätöksellä peruuttanut Balt Line Services Oy:lle myönnetyn tavaraliikenteen yhteisöluvan sekä sille myönnetyt oikeaksi todistetut jäljennökset. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on nähtävänä 15.2.2021 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Mikkelin toimipaikassa, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.


Lisätietoja antaa asiantuntija Päivi Juvonen, puh. 0295 346 507

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom