Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 14.6.2024 tehnyt Tero Tapio Savista koskevan päätöksen. Asiakirjaa ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asiakirja on nähtävänä 11.8.2024 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Helsingin toimipaikassa, Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon asiakirjasta seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 5.7.2024.

Lisätietoja antaa asiantuntija Santeri Hakala, puh. 029 534 5000.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom