Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta päätöksestä (Mire Said Adam)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 19.11.2021 antanut Adam Mire Said koskevan päätöksen. Päätöstä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Päätös on nähtävänä 27.12.2021 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Kuopion toimipaikassa, Viestikatu 3, 70600 Kuopio. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla. Tiedoksianto on julkaistu 25.11.2021.

Lisätietoja antaa asiantuntija Kaisa Koponen, p. 029 534 5000.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Korjattu paikkakunta: Helsingin toimipaikassa, Viestikatu 3, 70600 Kuopio muotoon Kuopion toimipaikassa, Viestikatu 3, 70600 Kuopio.