Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston liikennepalvelulain (320/2017) mukaisesta selvityspyyntökirjeen lähettämisestä (Mohamed, Mohamed Abdulqadir)

Liikenne-ja viestintävirasto (Traficom) on 12.5.2021 laatinut selvityspyyntökirjeen Mohamed, Mohamed Abdulqadirlle. Kirjettä ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Selvityspyyntökirje on nähtävänä 9.7.2021 saakka Liikenne- ja viestintäviraston Seinäjoen toimipaikassa, Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon kirjeestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivulla.


Lisätietoja antaa asiantuntija Sinikka Hildén, puh. 029 534 6504.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom